Met dit besluit bevestigt het BIPT dat Proximus nog altijd een dominante positie bekleedt op de markt voor hoogwaardige toegang en handhaaft het de bestaande verplichtingen die op Proximus rusten inzake toegang, transparantie, non-discriminatie en prijscontrole. Aan Proximus wordt bovendien een nieuwe verplichting opgelegd, namelijk die om toegang aan te bieden tot kabelgoten waarin zijn glasvezels liggen.

Het BIPT heeft evenwel rekening gehouden met het feit dat er al verscheidene infrastructuren aanwezig zijn in bepaalde delen van het land en het heeft een honderdtal zones bepaald waar Proximus wel nog steeds toegang tot zijn netwerk moet verlenen, maar niet meer onderworpen is aan een controle op de wholesaleprijzen (behalve voor toegang tot kabelgoten).

Naar boven