De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven verplicht het BIPT om jaarlijks een verslag te publiceren inzake de naleving van de verplichtingen opgelegd aan de houders van een postvergunning.

Het BIPT heeft dus de naleving van de voorwaarden van zijn vergunning door TBC-Post na twee jaar activiteit gecontroleerd. Naar aanleiding van deze controle heeft het BIPT tekortkomingen vastgesteld die TBC-Post onmiddellijk heeft gecorrigeerd.

Uit die controle blijkt dus dat TBC-POST de verplichtingen vervult waaraan de onderneming diende te beantwoorden na twee jaar van activiteiten.

Naar boven