Ter uitvoering van artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector heeft het BIPT gecontroleerd of TBC-Post na vijf jaar activiteit de voorwaarden van zijn vergunning naleefde. Uit die controle blijkt dat TBC-Post voldoet aan zijn vergunningsplichten.

Naar boven