De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven verplicht het BIPT om jaarlijks een verslag te publiceren inzake de naleving van de verplichtingen opgelegd aan de houders van een postvergunning. Het BIPT is dus nagegaan hoe TBC-POST zijn vergunningsplichten vervulde. Uit die controle blijkt dat TBC-POST de verplichtingen vervult waaraan de onderneming diende te beantwoorden na een jaar van activiteiten.

Naar boven