Verslag van de Raad van het BIPT met betrekking tot monitoring van de opgeheven universele dienstverplichtingen en verslag van de uitvoering van de universeledienstverlening op telecommunicatiegebied in 2013

Naar boven