Dit verslag evalueert de werking van het koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van de vastelijndiensten en de aanbiedingen van bundels in de elektronische-communicatiesector (ook het “Kb Easy Switch” genoemd) en presenteert de beleidsmatige oriëntaties en opties aan de Minister voor Telecommunicatie die zich volgens het BIPT aanbieden, ook om het nieuwe Europees wetboek voor elektronische communicatie op het punt van de overstap van operator om te zetten.

Het BIPT beveelt onder meer aan dat operatoren Easy Switch meer promoten als standaardproces om van vaste operator en van bundel te wisselen en vraagt operatoren om bijkomende stappen te nemen om fouten te vermijden.

Het BIPT vraagt ook dat de gegevens die een klant bij een overstap moet bezorgen aan zijn nieuwe operator bij alle operatoren gemakkelijker terug te vinden zijn.

Het BIPT legt de Minster tot slot ook een aantal voorstellen rond de tussenkomst van de technicus ter overweging voor. 

Naar boven