Het BIPT heeft onderzoek gedaan naar het prijsniveau van telecomproducten in een set van vijf landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk).

In het totaal werden 591 tariefplannen vergeleken voor residentiële gebruikers. Het doel van deze studie is na te gaan in welke mate het prijsniveau van telecomproducten op de Belgische markt zich verhoudt tot het prijsniveau van gelijkaardige producten in de ons omringende landen.

Het BIPT heeft deze studie in 2012 aangevat op vraag van Mijnheer de vice-Eerste Minister Johan Vande Lanotte. Een eerste editie (met data van augustus 2012) werd gepubliceerd in het voorjaar van 2013. Dit document is de tweede editie, met data van augustus 2013.

Naar boven