Het BIPT laat hierbij weten dat het een workshop zal organiseren over de veiling van het 800 MHz-spectrum.

Het doel van de workshop is:

  • een overzicht te geven van het beschikbare spectrum en van de veilingprocedure;
  • de voornaamste aspecten van de veilingregels voor te stellen; en
  • een vraag-en-antwoordsessie te houden.

De workshop zal plaatsvinden op 10 september 2013 in de kantoren van het BIPT van 14 uur tot vermoedelijk 17.30 uur.

De workshop zal in het Engels zijn.

Om logistieke redenen wordt aan de belangstellenden gevraagd om zich via mail te laten inschrijven bij mevr. Françoise Gilles of mevr. Brigitte Wayembergh via freqadmin@bipt.be (tel. + 32 2 22 68 878 of + 32 2 22 68 879).  De uiterste datum voor inschrijving is 4 september 2013 om 16 uur.

Naar boven