Procedure voor toewijzing van beschikbare gebruiksrechten voor de 900 MHz- en 1800 MHz-band - Oproep tot het indienen van kandidaturen en formulier voor kandidaatstelling - Instructies voor de kandidaten met betrekking tot het formulier voor kandidaatstelling.

Naar boven