Het doel van de stralingsnormen bestaat erin het publiek te beschermen tegen de effecten die zich kunnen voordoen als gevolg van een blootstelling aan elektromagnetische velden.

Naar boven