Artikel 126 van de wet van 13 juni 2015 betreffende de elektronische communicatie aangevuld door het koninklijk besluit van 19 september 2013 verplicht sommige operatoren om voornamelijk ten behoeve van de gerechtelijke autoriteiten identificatiegegevens te bewaren.

Een keer per jaar moeten deze operatoren overeenkomstig dat besluit aan het BIPT statistieken leveren over de toegang tot deze gegevens.

Deze statistieken worden vervolgens opgenomen in een officieel rapport dat wordt overgezonden aan de minister van Justitie en de minister die bevoegd is voor elektronische communicatie.

Omwille van de transparantie ten opzichte van het publiek zet het BIPT een geconsolideerde openbare versie van dat rapport online, waarin de statistieken opgenomen zijn van alle operatoren voor de jaren 2014 en 2015.

Door een geconsolideerde en gevalideerde mededeling van de resultaten van de gehele sector te bevoorrechten, door zijn rol van derde-vertrouwenspersoon te tonen, die eraan is toebedeeld door de wet ter zake, wil het BIPT de transparantie bieden die nodig is om het vertrouwen van de eindgebruiker in de elektronische-communicatiediensten op een hoog peil te houden.

Zo vermijden we ook de werklast die op elke operator zou vallen om zijn eigen statistieken individueel te moeten meedelen en die misschien niet op dezelfde hypotheses zouden berusten van de ene operator tot de andere.

Het gaat dus om:

  • de cijfers in verband met de verzoeken van de administraties voor de jaren 2014 en 2015;
  • het aantal overgezonden gegevens;
  • de cijfers in verband met de termijnen waarna deze gegevens zijn opgevraagd;
  • de verzoeken waaraan geen gevolg is gegeven.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven