Dit document bestaat in een samenvatting van de ontvangen reacties op de openbare raadpleging gehouden door het Instituut van 9 maart tot 30 april 2010 met als doel het advies van de sector in te winnen over een wetsvoorstel van 15 juni 2009 tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat betreft het sociaal telefoontarief, alsook over de amendementen daarop.

Naar boven