Het ontwikkelen van toekomstige mobiele 6G-technologie is essentieel om de technologische knowhow in België verder te ontwikkelen door projecten met een innovatieve component en fundamenteel onderzoek te ondersteunen om bij te dragen tot het bepalen van de toekomstige standaardisatie van mobiele netwerken.

Om bij te dragen tot het onderzoek naar toekomstige mobiele technologieën, heeft de federale regering een budget van 1,5 miljoen euro uitgetrokken om onderzoeksprojecten te ondersteunen rond toekomstige mobiele 6G-technologieën.

Dit budget maakt deel uit van het programma « Telecom to the next level – towards sustainable and innovative solutions » van het herstel- en transitieplan.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot en met 28 februari 2023
  • Enkel via e-mail naar Gino Ducheyne
  • Betreft: «Request For Information (RFI) over de lancering van een oproep tot het indienen van projecten om 6G-onderzoeksprojecten te subsidiëren»
  • Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, eerste ingenieur-adviseur
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.
    Bovendien moet in de antwoorden duidelijk aangegeven worden wat vertrouwelijk is.

Naar boven