Op 30 juni 2021 heeft het BIPT een mededeling gepubliceerd waarin het een oproep deed aan de partijen die interesse hebben in voorlopige gebruiksrechten voor de 700MHz-band (in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee) om hun kandidatuur in te dienen bij het BIPT. Het BIPT maakt nu de namen van de kandidaten bekend en organiseert tegelijkertijd een openbare raadpleging aangaande de toekenning van de voorlopige gebruiksrechten. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 8 oktober 2021
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2021-D4”
  • Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 18)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven