De Raad van het BIPT organiseert op verzoek van de Minister een schriftelijke raadpleging over een ontwerp van ministerieel besluit om het extraterritoriaal gebruik van nummeringsmiddelen voor “eCall” en “connected car” toepassingen toe te staan.

Naar boven