Raadpleging van de Raad van het BIPT op het verzoek van het kabinet van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen van 18 november 2009 betreffende de wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Naar boven