Bij een eerste marktbevraging in april 2019 over een mogelijk gebruik van de 26GHz-radiofrequentieband in ons land voor toekomstige 5G-toepassingen toonden de marktspelers geen interesse. De huidige raadpleging heeft opnieuw tot doel om het bestaan van een vraag naar de 26GHz-band op de markt in België te schatten.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 3 oktober november 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2023-C9”
  • Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, eerste ingenieur-adviseur (tel. 02 22 68 818)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven