Dit ontwerpbesluit heeft tot doel verduidelijking te brengen over de verplichting tot publicatie door de operatoren van vergelijkbare, geschikte en bijgewerkte informatie inzake de toegang tot hun netwerken en hun diensten alsook inzake het gebruik van die netwerken en die diensten, overeenkomstig artikel 111, § 1, van de wet van 13 juni 2005 (deadline antwoord: 31 augustus 2007).

Naar boven