Het besluit heeft betrekking op

  1. de delen van de 3800-4200MHz-band die geïdentificeerd zijn voor private lokale netwerken;
  2. de technische gebruiksvoorwaarden van die netwerken;
  3. het formaat van de vergunningsaanvragen voor die netwerken;
  4. de aanwijzing van de tweecijferige mobiele netwerkcodes. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 15 september 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2023-C6”
  • Aanspreekpunt: Michael Vandroogenbroek, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 11)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven