Het aanbieden van een pakketdistributiedienst in België kan pas aangevat worden na een kennisgeving aan het BIPT. Het ontwerp van besluit stelt de nadere regels vast voor de kennisgeving. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot einddatum : 22 maart 2024
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie « CONSULT-2024-A3 »
  • Aanspreekpunt: Kevin Schotte, Adviseur (tel: +32 2 226 87 74)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven