Raadpleging over het ontwerp van besluit van het BIPT met betrekking tot het voorstel voor een referentie-interconnectieaanbod van Belgacom voor het jaar 2006 (kwalitatieve aspecten)

Naar boven