Het BIPT organiseert een raadpleging over het kostenmodel voor de toegang tot de FTTH-netwerken van Proximus, Fiberklaar en Unifiber.

Deze raadpleging beoogt de sector transparantie te bieden met betrekking tot het proces voor kostenmodellering alsook alle nuttige opmerkingen te verzamelen om, zo nodig, dit kostenmodel aan te passen.

Dit document introduceert en beschrijft het raadplegingsproces. Het geeft eveneens een gedetailleerde beschrijving van de meest relevante aspecten in verband met de kostenmodelleringsoefening waarvoor het BIPT de feedback vraagt van de stakeholders. Het omvat een aantal specifieke vragen die de stakeholders worden verzocht te beantwoorden.

De raadpleging heeft betrekking op het geheel van de volgende documenten:

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 31 juli 18 augustus 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “CONSULT-2023-C1” 
  • Aanspreekpunt: Martin Dorme (+32 2 226 87 06)
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven