Na de inwerkingtreding van de wet van 21 december 2021 houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, die artikel 111/2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna “WEC”) wijzigt, wenst het BIPT bijdragen te ontvangen met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden die gelden voor de terugbetaling van de eventuele tegoeden in het kader van artikel 111/2, § 1, vijfde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 

Hoe kunt u reageren op dit document? 

  • Tot 04/03/2022 Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be 
  • Met de referentie (Consult-2022-A4) 
  • Aanspreekpunt: Thibaut Feron, eerste adviseur (+32 2 226 89 18) 
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres. 
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b. 
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is. 
     

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven