Na de inwerkingtreding van de wet van 21 december 2021 houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, die artikel 111/2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna “WEC”) wijzigt, wenst het BIPT bijdragen te ontvangen met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden die gelden voor de terugbetaling van de eventuele tegoeden in het kader van artikel 111/2, § 1, vijfde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 

Hoe kunt u reageren op dit document? 

  • Tot 04/03/2022 Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be 
  • Met de referentie (Consult-2022-A4) 
  • Aanspreekpunt: Thibaut Feron, eerste adviseur (+32 2 226 89 18) 
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres. 
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b. 
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is. 
     

Naar boven