De Minister van Telecommunicatie heeft het BIPT verzocht een openbare consultatie te houden over een ontwerp van koninklijk besluit ter bestrijding van internationale oproepen met gespoofde Belgische telefoonnummers.

Spoofing van telefoonnummers is een stijgend probleem met een negatieve impact voor de Belgische burgers en bedrijven. Ze faciliteert phishing en andere types fraude zoals beleggingsfraude, maar ook vervelende oproepen met zwaar negatieve maatschappelijke gevolgen.

Bijgesloten ontwerp bevat een aantal maatregelen die operatoren dienen te implementeren zodat spoofing van Belgische telefoonnummers sterk wordt gereduceerd.

De reacties op deze openbare consulatie dienen uiterlijk op 14 december 2023 ingediend te worden op de manier beschreven op het voorblad van bijgesloten voorontwerp.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 14 december 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2023-D3”
  • Aanspreekpunt: Jan Vannieuwenhuyse, Eerste Ingenieur-adviseur (+32 2 226 87 59)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven