Deze raadpleging betreft een ontwerpbesluit waarin het BIPT de radio-interfaces vaststelt voor korteafstandsapparatuur, maritieme stations, breedbandaudioverbindingen, intelligente vervoerssystemen en satellietgrondstations.

De radio-interfaces bepalen de technische kenmerken waaraan de apparatuur moet voldoen, alsook de frequentiebanden waarop die apparatuur mag werken.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 22 april 2024
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2024-A7”
  • Aanspreekpunt: Philippe Appeldoorn, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 51)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven