De Raad van het BIPT organiseert een openbare raadpleging over de bijgaande ontwerpmededeling, die gaat over de verplichtingen opgelegd aan de operatoren die “nomadische” elektronische-communicatiediensten verstrekken op het stuk van de oproepen naar de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden.

Een bijzondere kwestie betreft de verplichting om aan deze nooddiensten de locatie te melden van de persoon die hen gebeld heeft.

Via deze ontwerpmededeling herinnert het BIPT eraan dat de operatoren die openbare telefoondiensten aanbieden, de gegevens van hun abonnees moeten invoeren in de centrale nummeringsdatabank (BDNC) en erop moeten toezien dat deze gegevens dagelijks worden bijgewerkt. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 30/09/2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie CONSULT-2022-D4 
  • Aanspreekpunt: Pierre-Yves Dethy, Eerste adviseur, +32 (0)2 226 87 66  
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.
     

Naar boven