Artikel 111, § 1, van de wet betreffende de elektronische communicatie schrijft voor dat de operatoren voor de consumenten vergelijkbare, geschikte en bijgewerkte informatie moeten publiceren in verband met hun netwerken en hun diensten. Dit document legt ter consultatie een nauwkeurige lijst voor van inlichtingen die de operatoren verplicht zouden moeten publiceren. De antwoorden op de raadpleging worden verwacht tegen 16 maart 2007.

Naar boven