Raadpleging op vraag van de Raad van het BIPT met betrekking tot het besluit van de Raad van het BIPT betreffende de informatie die  operatoren aan consumenten en eindgebruikers bezorgen zodat deze een onafhankelijk oordeel kunnen vormen over de kosten van alternatieve gebruikspatronen (artikel 111, § 3, van de wet betreffende de elektronische communicatie)

Naar boven