WERKWIJZE OM OP DIT DOCUMENT TE ANTWOORDENAntwoordtermijn: tot 8 juni 2018

Werkwijze om te antwoorden:

Aan: consultation.sg@bipt.be
Onderwerp: “CONSULT-2018-B5”
Aanspreekpunt: Tim Nuyens, Eerste adviseur (02 226 87 57)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen.
Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

 

 

Naar boven