Op 13 oktober 2023 werd een onvolledige versie van het consultatiedocument gepubliceerd. Dit wordt in het bijgaande document gecorrigeerd. De antwoordtermijn wordt verlegd naar 16 november 2023.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 16 november 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2023-D1”
  • Aanspreekpunt: Tim Nuyens, Eerste Adviseur (+32 2 226 87 57)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

 

Naar boven