De Minister van Telecommunicatie heeft het BIPT verzocht een openbare consultatie te houden over een voorontwerp van koninklijk besluit dat men kan vinden als bijlage.

De reacties op deze openbare consulatie dienen uiterlijk op 13 november 2023 ingediend te worden op de manier beschreven op het voorblad van dit document.

Naar boven