De raadpleging betreft:

  • het bedrag van de enige heffing voor de frequentieband 3400-3800 MHz;
  • de mogelijkheid voor het BIPT om de 2G- en 3G-vergunningen te verlengen tot na de oorspronkelijk vastgelegde datum van 15 maart 2021 totdat een procedure voor veiling van de betrokken banden voltooid is;
  • de herschikking van voldoende grote blokken in de band 3400-3600 MHz om de toekomstige uitrol van 5G te vergemakkelijken;
  • de mogelijkheid voor het BIPT om private lokale netwerken toe te staan die gebruikmaken van de 4G- of 5G-technologieën in de frequentieband 3800-4200 MHz.

Hoe kunt u reageren op dit document?

Tot 29 januari 2020 enkel via e-mail met de referentie “Consult-2019-E6”.

Aanspreekpunt: Michael Vandroogenbroek, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 11)

Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.

Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk moeten aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven