Het voorontwerp van wet dat hierbij ter openbare raadpleging wordt voorgelegd betreft het voorwerp om het Europees wetboek voor elektronische communicatie om te zetten alsook diverse bepalingen inzake elektronische communicatie te wijzigen.

Sommige bepalingen zijn al voor raadpleging voorgelegd van 11 april tot 14 mei 2018 in het kader van de openbare raadpleging over een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie. Deze tekst kon evenwel niet worden aangenomen en is geïntegreerd in het onderhavige voorontwerp van wet.

Antwoordtermijn: tot 3 februari 2020, per e-mail.

Aanspreekpunt: Dominique Paquot, Eerste adviseur (02/226 87 79).

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven