In haar beslissing betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep van 29 juni 2018 heeft de CRC herhaald dat: “Voor breedband (30 Mbps) heeft België een dekkingsgraad die geraamd wordt op 95,5% van de huishoudens en voor snelle breedband (100 Mbps) wordt de dekkingsgraad geschat op 92.5% van de huishoudens” (nr 245, blz. 129).

Op basis daarvan is het niet mogelijk om de doelstellingen te verwezenlijken die zijn vastgelegd in de Europese Digitale Agenda en die luiden dat, tegen 2020, alle burgers van de Europese Unie toegang moeten hebben tot een downloadsnelheid van 30 Mbps.

De operatoren moeten dus worden aangemoedigd om te investeren op dat vlak. Het voorontwerp van wet dat ter raadpleging is voorgelegd, is erop gericht om de operatoren een financiële stimulans te bezorgen in die zin.

Naar boven