Het BIPT lanceert een consultatie met gerichte vragen met als doel input van belanghebbenden te krijgen over de werking van het “KB Easy Switch” van 6 september 2016. Dat KB beoogt het veranderen van vaste operator en van bundel te vergemakkelijken

Werkwijze om reacties op dit document door te sturen

Antwoordtermijn: tot 03/09/2019

Wijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@ibpt.be

Betreft: CONSULT-2019-C6

Aanspreekpunt: Tim Nuyens, Eerste adviseur (02 226 87 57)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden.

U wordt verzocht gebruik te maken van het formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging.

Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven