De raadpleging betreft het regelgevingskader voor de openbare mobiele netwerken, en meer in het bijzonder voor de frequentieband 1427-1517 MHz. 

WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR TE STUREN:

Referentie : CONSULT-2017-C7

Antwoordtermijn: tot 8 september 2017

Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek (02 226 88 11)

Antwoordadres: consultation.sg@ibpt.be

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden.

Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken dat u terugvindt op dit adres: http://www.bipt.be/public/files/nl/21126/formulier-dat-als-voorpagina-dient-te-worden-gebruikt.pdf

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Naar boven