Raadpleging door de Raad van het BIPT betreffende het ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT van 4 augustus 2011 met betrekking tot de controle van de verzendingstermijnen voor het jaar 2009.

Antwoordtermijn: tot 23 september 2011

Naar boven