Vanaf 1 september 2024 zal het BIPT gebruiksrechten voor frequentiebanden kunnen toekennen die het gebruik van een onbeperkt aantal verbindingen in die frequentiebanden dekken. Het besluit betreft de toekenning van gebruiksrechten voor frequentiebanden.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 5 juli 2024
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2024-B7”
  • Aanspreekpunt: Michael Vandroogenbroek, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 11)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven