Het besluit betreft de regels in verband met de activiteit van de kandidaten voor drie autonome veilingprocedures die door het BIPT zullen worden georganiseerd.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 6 januari 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2021-E5”
  • Aanspreekpunt: Michael Vandroogenbroek, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 11)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven