In België moet verplicht een individuele vergunning worden verkregen van het BIPT om radioapparatuur te houden of te gebruiken.

De algemene machtiging vormt een uitzondering op dat principe van verplichting om een individuele vergunning te krijgen.

In het stelsel van algemene machtiging is het gebruik van het radiospectrum vrij, op voorwaarde dat de technische gebruiksvoorwaarden vastgelegd door het BIPT nageleefd worden.

Er zijn helemaal geen rechten verschuldigd voor het gebruik van het radiospectrum. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 10 februari 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2022-A1”
  • Aanspreekpunt: Michael Vandroogenbroek, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 11)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven