Het onderhavige voorstel van koninklijk besluit strekt ertoe bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009 en de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998 overeenkomstig artikel 13/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie te wijzigen. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 18 februari 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2022-A6”
  • Aanspreekpunt: Michael Vandroogenbroek, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 11)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven