Werkwijze om op dit document te antwoorden

Antwoordtermijn: tot 18 december 2019

Werkwijze om te antwoorden: per e-mail

Aanspreekpunt:Jimmy Smedts, Woordvoerder (+32 2 226 88 22)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Er wordt gevraagd om het formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging te gebruiken.

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven