Het ontwerp van koninklijk besluit, dat voor openbare raadpleging wordt voorgelegd, heeft tot doel de beleidsmatige  oplossingen door te voeren in antwoord op het verslag betreffende de evaluatie van Easy Switch in 2019/2020 van het BIPT, gepubliceerd op diens website op 28 januari 2021, alsook de wijzigingen aan het koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie  aan te brengen die nodig zijn om te voldoen aan de Europese verplichtingen inzake de overstap naar een andere aanbieder, neergelegd in Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 1 februari 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be 
  • Met de referentie CONSULT-2021-F1
  • Aanspreekpunt: Tim Nuyens, eerste adviseur (+32 2 226 87 57)
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven