Deze interfaces worden vastgelegd overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2037 van de Commissie van 23 november 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/179 wat betreft de toewijzing en terbeschikkingstelling van de 5.150-5.250 MHz-, 5.250-5.350 MHz- en 5.470-5.725 MHz-frequentiebanden overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde technische voorwaarden.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 28 februari 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2023-A3”
  • Aanspreekpunt: Philippe Appeldoorn, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 51)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven