Het koninklijk besluit van 2 juni 2019 wijzigt het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

De wijzigingen die door het besluit ingevoerd worden, zijn erop gericht het bedrag van de jaarlijkse rechten in verband met de gebruiksrechten voor straalverbindingen in de zones van het land waar een extra stimulans nodig is om de huishoudens en ondernemingen te voorzien van een breedbandaansluiting, voor een periode van 10 jaar met 80% te verminderen.

Het koninklijk besluit schrijft voor dat het BIPT minstens om de twee jaar de juiste omvang van die zones bepaalt en publiceert.

Dit ontwerp van besluit stelt de lijst op van deze zones.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 14 januari 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie CONSULT-2021-E6
  • Aanspreekpunt: Sven Homan, ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 58)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven