Op verzoek van de vice-eersteminister en minister van Post, Petra De Sutter, legt het BIPT voor openbare raadpleging het voorontwerp van wet voor bedoeld in de bijlage, tot wijziging van o.a. artikel 5 van de wet van 26 januari 2018, om de aanbieders van postdiensten van een zekere omvang te verplichten een beroep te doen op een minimumpercentage van werknemers in loondienst of als uitzendkracht.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 6 april 2022.
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be.
  • Met referentie “CONSULT-2022-B7
  • Aanspreekpunt: Pierre-Yves Charles, Conseiller (+32 2 226 87 24)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b. 
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Naar boven