De regels in verband met de examens die afgelegd moeten worden om gebruik te mogen maken van een radiostation dat werkt op de frequenties die voorbehouden zijn voor de zeevaart en voor de binnenvaart zijn momenteel vastgesteld in het document, getiteld “Examenreglement voor het verkrijgen van certificaten voor operatoren van scheepsstations”. Dat reglement is aan een herziening toe, in het bijzonder naar aanleiding van de jongste aanpassingen en terminologische wijzigingen die aangebracht zijn in het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 5 maart 2021
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie: Consult-2021-A3
  • Aanspreekpunt: Ben Deschacht, waarnemend adviseur (+32 2 226 88 93)
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.
     

Naar boven