De huidige raadpleging betreft een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de postdiensten.

Onder de voornaamste wijzigingen die het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de postdiensten beoogt aan te brengen in het postale regelgevingskader dat nu van kracht is, vestigen wij uw aandacht op de volgende wijzigingen:

 • de aanpassing aan de nieuwe technologieën van de procedure om aangetekende zendingen af te geven;
 • de verlaging van de bedragen van de retributies die betaald moeten worden voor de behandeling van de vergunningaanvragen om de markt open te stellen voor de kleinste spelers;
 • het einde van de onbeperkte geldigheidsduur van de postzegels die de aanbieder van de universele dienst na 2/10/1961 heeft uitgebracht.

Hoe kunt u reageren op dit document?

 • Tot 23 maart 2021.
 • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be.
 • Met de referentie “CONSULT-2021-A4”.  
 • Aanspreekpunt: Corinne Cumps, eerste adviseur (+32 2 226 87 65).
 • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
 • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
 • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.
   

Naar boven