Dit ontwerpbesluit betreft de analyse van de markt voor vaste gespreksafgifte. Het BIPT legt zijn analyse alsook de gepaste remedies ter raadpleging voor.

Toevoeging IP NEXIA NV als SMP operator
De vaste nummers van operator IP NEXIA zijn onlangs geactiveerd, wat betekent dat deze operator voortaan diensten voor gespreksafgifte op een vaste locatie verstrekt. Het BIPT is dus van oordeel dat deze operator over een aanmerkelijke marktmacht beschikt, net als de andere operatoren die diensten voor vaste gespreksafgifte verstrekken.
Het ontwerpbesluit is aangepast opdat IP NEXIA opgenomen wordt in de lijst van de operatoren met een aanmerkelijke marktmacht op de markt voor vaste gespreksafgifte (zie de paragrafen 113.2.3, 204, 263 en 692.2). Tevens herinneren wij eraan dat het ontwerpbesluit in paragraaf 263 het volgende voorschrijft: “Indien binnen het bestek van deze studie nieuwe spelers diensten voor gespreksafgifte op hun vaste openbare telefoonnetwerk verstrekken, zal het BIPT hun positie op hun respectieve markt onderzoeken en in voorkomend geval elk gepast besluit in verband met hen nemen.”

Manier van antwoorden op deze raadpleging :

Antwoordtermijn : tot 16 februari 2018

Antwoordadres : consultation.sg@bipt.be 

Onderwerp : CONSULT-2017-D8

Aanspreekpunt : Joke VAN OSSELAER, adviseur - +32 2 226 89 03; joke.van.osselaer@bipt.be

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres.

Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken.

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Naar boven