Protocol in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens betreffende het delen van informatie tussen het BIPT en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) voor het delen van gegevens d.m.v. de softwareapplicatie Brabo

Naar boven